Advocatenkantoor Hijma is het kantoor van advocaat Rombout Hijma en is gevestigd te Utrecht. Het kantoor streeft er naar kwalitatief goede en professionele rechtshulp te geven op het gebied van het migratierecht en aanverwante rechtsgebieden.

Advocaat

Rombout Hijma (1961) is sinds 1991 advocaat. Vanaf 1993 werkte hij samen met Frits van Nierop onder de naam Van Nierop & Hijma Advocaten. Vanaf het begin van zijn praktijk heeft Rombout Hijma zich toegelegd op het migratierecht, waaronder begrepen het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Binnen het asielrecht heeft hij zeer ruime ervaring op het gebied van asielzoekers en vreemdelingen uit Iran en Afghanistan. Daarnaast heeft hij zaken behandeld op het gebied van het familierecht, het huurrecht en bestuursrecht.

Rombout Hijma staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven op de rechtsgebieden Vreemdelingenrecht en Asiel- en Vluchtelingenrecht. Hij is aangesloten bij de Vereniging Asieladvocaten en – juristen Nederland (VAJN) en bij de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).

Verder is hij lid van de commissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland en was hij van 2015 tot 2022 lid van de Commissie Intercollegiale Toetsing (CIT). Met ingang van 26 oktober 2021 is hij tevens geregistreerd peer reviewer op het rechtsgebied Asiel- en Vluchtelingenrecht in de zin van art. 26 Advocatenwet.

Rombout Hijma is lid van de Werkgroep Vluchtelingen van Vluchtelingenwerk Nederland en lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) van de Stichting Migratierecht.
Van 1999 tot 2011 doceerde hij vluchtelingenrecht bij de OSR Juridische Opleidingen in Utrecht. Ook was hij langdurig voorzitter van de beroepscommissie van de Stichting Vluchtelingstudenten UAF.

Rombout Hijma is getrouwd en heeft twee kinderen.

Voor zover u daarvoor in aanmerking komt verricht het kantoor zijn werkzaamheden op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt hangt af van de aard van het probleem en van uw inkomen. In het algemeen geldt dat werkzaamheden in de aanvraagfase (bijvoorbeeld met betrekking tot het aanvragen van een verblijfsvergunning) niet onder het bereik van de gefinancierde rechtsbijstand vallen, maar het aanwenden van rechtsmiddelen (bezwaar of beroep tegen een afwijzende beschikking) wel.

Als u zeker wilt zijn of uw probleem onder het bereik van de gefinancierde rechtshulp valt kunt u contact opnemen met het kantoor dan wel met het juridisch loket (www.juridischloket.nl). Indien daartoe aanleiding is zal het loket u doorverwijzen naar het kantoor dan wel een andere advocaat.

Of u op basis van uw inkomen (en dat van uw samenwonende partner) in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u ook zelf beoordelen door raadpleging van de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen wordt er door de Raad in de regel een eigen bijdrage opgelegd, die u aan uw advocaat moet voldoen.

Voor zover u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand verricht het kantoor de werkzaamheden in de regel op uurbasis. De hoogte van de uurvergoeding wordt van te voren in overleg afgesproken en vastgelegd. Doorgaans wordt bij aanvang van de werkzaamheden een beperkt voorschot gevraagd, waarna op basis van de geregistreerde tijd nacalculatie plaatsvindt.

Het kantoor heeft geen rekening voor de ontvangst van derdengelden. Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten: (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur).

Contact

Advocatenkantoor Hijma

Wilhelminapark 61
3581 NP Utrecht

T: 030 233 3734
E: info@advocatenkantoor-hijma.nl

Bereikbaar met bus lijn 8, halte Adriaen van Ostadelaan/Wilhelminapark.